Ovi uvjeti i prava korištenja definiraju način, prava i uvjete korištenja internet stranica www.engelaxil.hr od strane posjetitelja.

Korištenjem bilo kojeg dijela engelaxil.hr internet stranica automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja. Korisnici su dužni redovito čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem engelaxil.hr internet stranica, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti. engelaxil.hr internet stranice ne smiju se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
engelaxil.hr se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.
Ova web stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Web administracija nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

UVJETI KUPOVINE

KUPAC
Kupac je svaka fizička i pravna osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje u web trgovini www.engelaxil.hr

PRODAVATELJ / IZVRŠITELJ USLUGA
Prodavatelj / izvršitelj usluga je:
Engels d.o.o.
Adresa sjedišta:  Dubrava 256 F, 10000 Zagreb
OIB: 20871377251
IBAN HR8223400091110469691 (PBZ)

IBAN HR3625030071111003515 (HPB)

(u daljnjem tekstu prodavatelj)

Robu isporučujemo samo na području RH !

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem i korištenjem web shopa engelaxil.hr prihvaćate komunikaciju elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku. Ukoliko posjetitelj ili korisnik nema e-mail adresu ili unese netočnu ili zbog tehničkih razloga ne može primati e-mail prodavatelj nije dužan na drugi način pokušati obavijestiti korisnika o samoj narudžbi kao niti o eventualnim drugim detaljima vezanim uz narudžbu, dostavu, plaćanje, povrat sredstava, reklamaciju i slično.

CIJENE

Sve cijene prikazane u web trgovini izražene su u hrvatskim kunama za krajnjeg kupca s uračunatim PDV-om bez troškova prijevoza.
Za dodatne popuste i rabate obratite se u jednu od naših poslovnica.

NARUČIVANJE

Robu je moguće naručiti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje elektronskim obrascem putem stranice www.engelaxil.hr, a Kupac o istoj dobiva obavijest na e-mail adresu. Ukoliko Prodavatelj iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može navedene u narudžbi, a o roku i/ili nemogućnosti isporuke ostatka će pismenim putem na e-mail adresu obavijestiti Kupca. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporuku preostalih artikala.

Prodavatelj i kupac po zakonu sklapaju ugovor o prodaji.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu od Engels d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

   – odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Engels d.o.o. Webshopa
   – odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Engels d.o.o. Webshopa,
   – odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem e-maila info@engelaxil.hr

Dataljnije o odredbama ugovora u daljnjem tekstu.

POTVRDA NARUDŽBE

Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti na e-mail adresu unesenu u elektronski obrazac.

NAČIN PLAĆANJA

Kupac će prije isporuke i plaćanja naručenog dobiti ponudu-predračun po kojem može izvršiti uplatu na naš žiro račun u poslovnicama FINE, POŠTE, Banke te internet bankarstvom.

ISPORUKA PUTEM DOSTAVNIH SLUŽBI I TROŠKOVI

Dostavu kupljene robe obavlja tvrtka Overseas. Naručene proizvode predajemo dostavnoj službi Overseas po primitku Vaše uplate tj. po primitku potvrde o uplati. Kupljene proizvode primit ćete na adresu navedenu u narudžbi u roku 1 – 5 dana, ovisno o mjestu dostave. Subote i nedjelje se ne računaju u rok dostave.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja kupljenih proizvoda provjeriti eventualna oštećenja pošiljke i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je istu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U tom slučaju potrebno je obavjestiti djelatnike Engels d.o.o. radi dogovora oko povrata i slanja nove pošiljke.

Dužnost Kupca je da osigura informacije o dostavnoj adresi i eventualnim dodatnim detaljima vezano uz dostavu (na primjer radno vrijeme tvrtke kojoj se dostavlja roba, dodatni opisi dostavne adrese ukoliko odredište nije potpuno jasno iz adrese). U slučaju odsustva takvih informacija, Prodavatelj će organizirati dostavu robe na najbolji način, ali tada ne prihvaća bilo kakvu odgovornost vezano za rok isporuke i rizike dostave.

Ukoliko Kupac ne primi pošiljku u roku od 10 dana od izvršenog plaćanja, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka pronađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko Kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku (krivo navedena adresa kod narudžbe..) te se ista vrati Prodavatelju, Prodavatelj će novu dostavu ponovno naplatiti. Kod pokušaja isporuke će se ostaviti obavijest o dospijeću pošiljke na kojoj je naznačen broj pošiljke i broj telefona službe za korisnike, a sama pošiljka će se vratiti u pripadajući sabirni centar. Vi samo trebate nazvati službu za korisnike i dogovoriti novu dostavu.

Detaljnije o rokovim dostave – na stranicama dostavne službe Overseas: https://www.overseas.hr/

Isporuka proizvoda je moguća samo na području Republike Hrvatske !
Dostava u organizaciji Kupca ili preuzimanje u nekoj od naših poslovnica je moguća uz prethodni dogovor.

OTKAZIVANJE NARUDŽBE

Narudžbu je moguće otkazati sve do trenutka njenog slanja. Nakon toga, kupac je obvezan preuzeti pošiljku.

SKLAPANJE I OTKAZIVANJE UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, ili zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Engels d.o.o a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Engels d.o.o webshopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu od Engels d.o.o na jedan od slijedećih načina:

   – odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Engels d.o.o. Webshopa
   – odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Engels d.o.o. Webshopa,
   – odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem e-maila info@engelaxil.hr

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, ili kompletno popunjenoj narudžbi za proizvod bez registracije na Engels d.o.o webshop odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

d) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

e) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

f) U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj što je primila na temelju ugovora

g) Engels d.o.o je dužan potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Engels d.o.o o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na ( Engels d.o.o Avenija Dubrava 256 F, 10000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na info@engelaxil.hr , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, i adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na: LINK za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Engels d.o.o bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Engels d.o.o zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Engels d.o.o može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu (Engels d.o.o,  Avenija Dubrava 256 F, 10 000 Zagreb), bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je na Engels d.o.o uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na info@engelaxil.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Pravo na raskid ugovora

Sukladno čl. 45 Zakona o zaštiti potrošača Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest (14) dana.
U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. Zakona i zaštiti potrošača.
U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

REKLAMACIJE I POVRAT ROBE

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno tražiti izradu zapisnika o oštećenju. U tom slučaju se pošiljka vraća prodavatelju, a kupcu će biti poslana nova pošiljka. Ukoliko kupac pruzme oštećenu pošiljku, naknada štete je moguća isključivo ukoliko je napravljen zapisnik o oštećenju, a naknadu štete kupac potražuje od dostavljača – DPD ili neke druge dostavne službe, ukoliko je Kupac sam organizirao dostavu.
Kupac ima pravo vratiti pogrešno isporučene artikle i oštećene artikle (pod gore navedenim uvjetima).
Prodavatelj će odobriti povrat robe nakon međusobnog dogovora (telefonom ili e-mailom), uz instrukcije za povrat te će Kupcu poslati novu pošiljku bez dodatnih troškova.

Svi proizvodi su u originalnom neotvaranom tvorničkom pakiranju i prije dostave vizuelno pregledani te zapakirani u dodatnu zaštitnu ambalažu.

Svi elektronički uređaji imaju jamstvo u trajanju od godinu dana, jamstveni uvjeti dostupni su na uvid OVDJE.

Dužnosti i obveze nakon isteka 14 dana od kupovine:
Prodavatelj: je posrednik između uvoznika, davatelja jamstva i kupca te je dužan izdati račun i ovjeriti jamstveni list za svaki prodani proizvod.
Kupac je dužan za svo vrijeme trajanja jamstva na proizvod čuvati originalni račun i jamstvo davatelja jamstva s kojim u slučaju kvara uređaja rješava sve potrebno da bi se kvar otklonio ili uređaj zamjenio.
Davatelj jamstva je naznačen na jamstvenom listu te je dužan u jamstvenom roku servisirati neispravan uređaj, zamjeniti za novi ukoliko se pokvareni nemože popraviti te osigurati rezervne dijelove sukladno zakonskim propisima.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN br. 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09-ispravak, 133/09) Engels d.o.o. se obvezuje zaprimiti pismeni prigovor kupca na izvršenu uslugu te na isti odgovoriti pismeno u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Prigovor se može poslati poštom na adresu Engels d.o.o., Dubrava 256 F, 10000 Zagreb.

Online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti OVDJE

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Izjava o zaštiti i prikljupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Engels d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Engels d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Korištenjem ove web stranice smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uvjetima uporabe, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da se ne koristite našom web stranicom. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Uvjete korištenja, molimo da nam se obratite putem kontakt obrasca.  Izgled i sadržaj web lokacije te Uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da ih povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama.

Slobodno pregledavajte našu Stranicu. Engels d.o.o. dopušta pretraživanje po ovoj Stranici i ispis ili učitavanje i prijenos materijala koji su prikazani na Stranici za Vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uvjetom da se slažete, i bez preinaka, prihvaćate naša upozorenja, odredbe i uvjete koji su propisani ovim sporazumom, te pod uvjetom da ostavite netaknute sve podatke koji se odnose na autorska prava, zaštićena imena i druge obavijesti o pravima vlasništva. Nije dopušteno ni na koji način kopirati, reproducirati, izdavati, prenositi, slati ili distribuirati sadržaj ove Stranice, uključujući tekst, slike, audio i video zapise za javne ili komercijalne svrhe bez pismenog odobrenja Engels d.o.o. Isto tako se zabranjuje korištenje sadržaja ove Stranice u okviru bilo koje druge Internet stranice, na bilo koji način.
Vaše korištenje ove stranice podrazumijeva sporazum i prihvaćanje, bez izmjena, ovdje navedenih upozorenja, odredbi i uvjeta. Osim toga, kao uvjet korištenja ove Stranice, Vi jamčite Engels d.o.o. da ovu Stranicu nećete koristiti u nezakonite, nemoralne ili zabranjene svrhe, odnosno one koje nisu u skladu s ovdje navedenim odredbama, uvjetima i upozorenjima.