F KONEKTOR 5 mm Emme Esse

0,24 

SKU: 80319A Kategorija:
  • Pribor za spajanje koaksijalnih kabela
  • ili za spajanje uređaja opremljenih raznim vrstama koaksijalnih konektora.
  • Metalni koaksijalni adapteri imaju različite vrste konektora ovisno o modelu.
  • Konektori su uglavnom tipa F, Twist-on ili crimp tipa
  • i imaju različite veličine prikladne za različite vrste koaksijalnog kabela.
  • Među dodatnom opremom nalaze se jednostavna
  • ili oklopljena opterećenja terminala i gumena zaštita za F konektore.
  •  za kabel 5,0 mm